เป็นม่านที่ใช้ในการกรองแสงเพื่อลดอุณหภูมิในห้องได้ถึง 50-70 % จะแตกต่างม่านทึบแสงที่ม่านทึบแสงจะไม่สามารถผ่านได้เลย โดยม่านปรับแสงยังมีความสามารถในการลดความร้อนจากแสงภายนอกได้อีกด้วย

Facebook Comments
ติดต่อ