คือ ม่านมีลักษณะที่ตัวขอบบนตัวม่านจะยื่นเลยตัวราง ทำให้แสงไม่สามารถรอดจากด้านบนได้ และทำให้ม่านกลมกลืนไปกับตัวห้องโดยไม่สะดุดตาม

Facebook Comments
ติดต่อ